Laboratorul fizico-chimic este situat la sediul organizatiei, este certificat ca laborator de gradul III si efectueaza analize fizico-chimice pentru toate produsele obtinute in sectoarele de productie. Aici se verifica Conformitatea produselor cu standardele impuse.

Deoarece calitatea produselor si serviciilor se asigura numai prin masuri consecvente de conducere, planificare si control a proceselor implicate, Directorul General al firmei este angajat in implicarea unui Sistem de Management al Calitatii in baza standardului SR EN ISO 9001:2001, care sa sustina satisfacerea cerintelor clientilor si imbunatatirea continua.
Toate activitatile implicate in realizarea produselor si serviciilor furnizate clientilor sunt atent analizate, planificate si monitorizate pentru a realiza obiectivele stabilite.

Pentru aplicarea politicii privind calitatea au fost stabilite urmatoarele obiective permanente:

  • imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor,
  • imbunatatirea satisfactiei clientilor
  • cresterea nivelului de instruire a personalului, stabilirea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii,
  • cresterea cifrei de afaceri.

S.C. TALC DOLOMITA S.A.      A Tender Grup Company     

© Copyright TALC DOLOMITA 2014